Uroczysty jubileusz Klubu Rotary Warszawa Konstancin – relacja

18 czerwca 2021 Klubowe zwyczaje, Uncategorized

17 czerwca 2021 r. Klub nasz obchodził jubileusz 5 – lecia swojego istnienia. Jest jedną z 35 tys. działających w dwustu krajach i skupiających ponad 1,2 miliona członków w szeregach Rotary International – ogromnej międzynarodowej organizacji powstałej w 1905 r. w Stanach Zjednoczonych. To Rotary International było inicjatorem i realizatorem światowej akcji szczepienia przeciwko chorobie polio (Heinego Medina), co pozwoliło praktycznie wyeliminować tę chorobę.

Uroczystość otworzył Prezydent Klubu Krzysztof Żyndul tradycyjnym uderzeniem w dzwon i powitał Gości zebranych w Konstancińskim  Domu Kultury „Hugonówka” oraz tych oglądających relację online.

Minutą ciszy zebrani na uroczystości uczcili pamięć zmarłego przed tygodniem Andrzeja Radzimińskiego – współzałożyciela ruchu rotariańskiego w Polsce, członka – założyciela Klubu Rotary w Konstancinie, Przyjaciela, niezwykle mądrego i dobrego człowieka.

W dalszej części wieczoru Andrzej Cieślawski – Past Prezydent Klubu przybliżył historię stowarzyszenia i omówił główne projekty charytatywne zrealizowane przez klub zgodnie z rotariańskim mottem: „Służba ponad korzyść własną”. Dotyczyły one ochrony zdrowia, edukacji i kultury.
W przedsięwzięciach aktywnie brał udział klub Rotaract „Victory” – część Rotary International, skupiającej dorosłą młodzież identyfikującą się z ideami Rotary.

Główne projekty Klubu:

Projekt „Good start” – polega na wyposażaniu świetlic środowiskowych i domów dziecka
w sprzęt multimedialny do samodzielnej nauki języka angielskiego w oparciu o autorski program rotarianki Anny Wieczorek.

Międzynarodowa Rotariańska Wymiana Młodzieży – jest to roczny pobyt uczniów szkół średnich u rodzin za granicą  i odwrotnie, przyjmowanie młodzieży z różnych krajów świata przez nasze rodziny.

Projekt „Biedronka” – zainicjowany przez Rotaract „Victory”, a koordynowany przez Anię Grzywacz Past-DRR D2231 oraz Teresę Sendor, polegający na odbieraniu ze sklepów tej sieci żywności na granicy terminu przydatności. W ciągu roku przekazano domom opieki społecznej i domom samotnej matki produkty o wartości ponad 1 miliona złotych!

Projekt „Book Stop” – tzw. otwarte biblioteki ustawione w miejscach publicznych pozwalają
na swobodną wymianę książek. Książkę można pożyczyć, ale też można zostawić własną.

Pomoc dla  dzieci z domów dziecka – zorganizowano kilka koncertów i warsztatów muzycznych dla wychowanków Domów Dzieci w Pęcherach, zbudowano altanę, wyposażono
w telewizory mieszkanie wychowanków rozpoczynających samodzielne życie.
W okresie pandemii zainicjowano projekt „Podziel się laptopem” i przekazano dzieciom z Chełma, Brodnicy, Skopania i Nagłowic laptopy, by umożliwić im zdalną naukę.

Rotariańskie Pikniki promujące zdrowy styl życia –to imprezy edukacyjne pod hasłem „Uwaga! Udar!”. Umożliwiały bezpłatne badania, poradę lekarską i wysłuchanie tematycznych wykładów.

Promocja za granicą muzycznie uzdolnionej młodzieży projekt realizowany z Klubem Rotary Warszawa Fryderyk Chopin oraz Rotary Club Catania Est. Odbyły się już koncerty we Włoszech, w Polsce i Holandii

Zakup mikrobusu dla Domów Dzieci w Pęcherach – nowy projekt prowadzony wspólnie z klubem Warszawa Fryderyk Chopin oraz Catania Est z Sycylii

Jubileusz to dobry moment na uhonorowanie zasłużonych osób. Marian Karolczak, jako najstarszy stażem rotarianin w kraju (od 1988 r.) odebrał z rąk Barbary Pawlisz Past Gubernator Dystryktu 2231 Medal 90 – lecia Rotary w Polsce. Czwartkowy wieczór był także okazją do wręczenia Adriannie Kończak znaczka rotariańskiego jako symbolu przyjęcia do naszego Klubu i w szeregi społeczności Rotary International. Następnie finaliści konkursu o fundusze na rozwój swoich pasji otrzymali „Stypendia dla uzdolnionej młodzieży”, ufundowane wspólnie przez nasz Klub i Warszawa Fryderyk Chopin.

Uroczysty wieczór zakończył koncert fortepianowy znakomitego artysty, naszego klubowego kolegi – Waldemara Malickiego.

Dziękujemy Gościom za obecność osobistą i online. Artyście za oprawę muzyczną na najwyższym poziomie. Dziękujemy także za wszystkie otrzymane listy gratulacyjne, życzenia i prezenty. Działamy dalej!