O Rotary

O Rotary

Rotary International to organizacja stworzona z myślą o działalności charytatywnej, wspierająca lokalną społeczność i ważne międzynarodowe projekty pomocowe. Rotary realizuje także szeroko zakrojony program wymiany młodzieży, co stanowi istotny aspekt działalności organizacji.

Jednym z najważniejszych, światowych projektów Rotary jest akcja szczepień przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Kluby Rotary zrzeszają na całym świecie ponad 1,2 mln członków, których łączy jedna idea – pomoc i otwarcie na potrzeby innych. Członkowie zrzeszeni w Rotary to osoby, które wyróżnia nienaganna etyka działań w biznesie, życiu prywatnym i społecznym.

Rotary to stowarzyszenie przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, którzy świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie.

 

Organizacja została założona na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i działa w ponad dwustu krajach. Jest w swoim założeniu organizacją apolityczną i świecką. Ideą Rotary jest łączenie ludzi wszystkich narodowości i zawodów, niezależnie od ich przekonań.

Działalność w Rotary ma charakter bezinteresowny, a jej członkowie poświęcają wolny czas, by realizować misję Rotary, wyrażoną w zdaniu „Service above self” – Służba ponad korzyść własną.

Motto Rotary

Service Above Self

Służba ponad korzyść własną

Kluby Rotary organizują i wspierają kluby Rotaractu (kluby dla osób w wieku od 18 do 30 lat) i Interactu (kluby dla młodzieży od 12 do 18 lat), których celem jest rozwój zawodowy oraz realizacja projektów pomocowych.

Rotary to nie tylko działalność charytatywna i pomocowa, to również budowanie przyjaźni pomiędzy członkami klubu, wymiana doświadczeń, edukacja, poznawanie ciekawych osób, ich pasji i dokonań.

Więcej o Rotary:

www.rotary.org oraz www.rotary.org.pl

Sławni Rotarianie

 • Luciano Pavarotti,
 • Walt Disney,
 • Bill Gates,
 • Thomas Edison,
 • John Fitzgerald Kennedy,
 • Franklin Delano Roosevelt,
 • Winston Churchill,
 • Neil Armstrong,
 • Margaret Thatcher,
 • Angela Merkel,
 • Stefan Banach,
 • Jan Karski,
 • Stefan Starzyński,
 • Papież Franciszek (członek honorowy Klubu Rotary w Buenos Aires).

Historia Rotary

 • 1905 – pierwsze spotkanie Rotary, prowadzące do utwo- rzenia Rotary Club of Chicago, zorganizowane przez amerykańskiego adwokata, Paul’a Harrisa
 • 1907 – ufundowanie przez Rotary Club of Chicago miejskich toalet publicznych. To jeden z pierwszych projektów działalności na rzecz społeczności lokalnej
 • 1910 – pierwsza konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary – Paul Harris zostaje wybrany pierwszym prezydentem w historii organizacji
 • 1911-1913 – powstanie pierwszych klubów w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii, zmiana nazwy organizacji na Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Rotary
 • 1916-1917 – ustanowienie funduszu, przekształconego następnie w Fundację Rotary
 • 1931 – utworzenie pierwszych klubów Rotary w Polsce
 • 1945 – udział Rotarian w redagowaniu Karty Narodów Zjednoczonych
 • 1968 – powstanie pierwszego klubu Rotaract-u (USA)
 • 1985 – rozpoczęcie programu walki z chorobą Heinego- Medina (Polio Plus)
 • 1987 – przyjęcie kobiet do organizacji
 • 1997 – utworzenie Dystryktu 2230
 • 1999 – powstanie Rotariańskich Centrów Międzynarodowych Studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów
 • 2000 – dołączenie do Dystryktu 2230 Białorusi i Ukrainy
 • 2015 – Afryka wolna od Polio (Fundacja Rotary na walkę z chorobą przeznaczyła 1,5 mld USD)
 • 2016 – podział Dystryktu 2230 na 2231 (Polska) i 2232 (Białoruś i Ukraina)