W grupie siła!

W Rotary siłą są ludzie, którzy chcą działać na rzecz innych i dzielić się swoją energią, pracą i pomysłami. Wiele projektów powstaje dzięki współpracy między klubami, a także dzięki kontaktom i relacjom osobistym. To ogromnie ważne, by te relacje budować i podtrzymywać, bo to pozwala realizować duże projekty, a do tego w dobrym towarzystwie. Na przykład, dzięki współpracy naszego klubu z klubem Rotary z Saint-Germain-en-Laye została znacznie rozszerzona pomoc na rzecz Ukrainy. Rotary Saint-Germain-en-Laye przeznaczył środki finansowe na projekty realizowane przez nasz klub. Dzięki współpracy z klubem Rotary Fryderyk Chopin i dzięki darczyńcom z USA udało się utworzyć w Konstancinie Centrum Wsparcia i Edukacji dla Uchodźców.

Gdzie można lepiej poznać naszą organizację i siebie nawzajem? Na pewno na corocznych szkoleniach PETS dla prezydentów i sekretarzy elektów oraz oficerów dystryktu. To obowiązkowe szkolenie w tym roku odbyło się w marcu w Łodzi. Nasze reprezentantki to: Jolanta Ciesielska – prezydent elekt 2024 – 25 i Maria Schittulli – sekretarz klubu. (zdj. nr 1)

6 marca br. na naszym klubowym spotkaniu gościliśmy Marka Wcisło, Gubernatora Dystryktu 2231 w kadencji 2023/24. Utrzymywanie relacji pozwala nam się lepiej poznać i dowiedzieć o projektach, które prowadzone są w pozostałych polskich klubach. (zdj. nr 2)

Wielu z nas podczas swoich podróży po świecie stara się nawiązać kontakt z innymi klubami Rotary. Spotykamy się, prezentujemy nasze projekty, szukamy możliwości współpracy, nawiązujemy kontakty osobiste. To zawsze przynosi korzyści. Z takich relacji powstało wiele międzynarodowych pomocowych projektów. Siła we współpracy! (zdj. nr 3)

Hasłem na nową kadencję 2024/25, która rozpocznie się 1 lipca br., jest „The magic of Rotary”. (zdj. nr 4)