O Klubie

O nas

Powstanie Stowarzyszenia zainicjowane zostało przez Grupę Założycielską, złożoną w głównej mierze z doświadczonych Rotarian i zapoczątkowało działalność nowego Klubu w Polsce. Rotary Klub Warszawa Konstancin jest jednym z wielu Klubów Rotary działających w naszym kraju. Skupia członków wywodzących się z lokalnej społeczności. Oficjalne rozpoczęcie działalności Klubu miało miejsce w czerwcu 2016 r.

ZARZĄD KLUBU KADENCJI 2023/2024