Sprawozdanie Zarządu Rotary Klub Konstancin kadencji 2019 – 2020

4 grudnia 2020 Uncategorized, Zarząd Klubu

W dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Rotary Klub Konstancin, zarejestrowanego w KRS jako Stowarzyszenie na podstawie wpisu nr 0000664439.

Walne Zgromadzenie Członków udzieliło, na podstawie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz opinii Komisji Rewizyjnej, absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Stowarzyszenia za okres od 1 lipca 2019 r do 30 czerwca 2020 r.
Stowarzyszenie Rotary Klub Konstancin nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie przychody pochodzą ze składek członkowskich oraz z darowizn na cele statutowe.

Działalność charytatywna i pomocowa Klubu Rotary Konstancin w okresie rozliczeniowym 2019 – 2020 polegała na samodzielnej realizacji projektów lub we współpracy z innymi stowarzyszeniami.

Lista projektów zrealizowanych przez Rotary Klub Konstancin w kadencji 2019 – 2020 

 • wybudowanie altany w Domu Dziecka w Pęcherach
 • kontynuacja projektu „Good Start”, polegającego na wyposażaniu szkół i świetlic środowiskowych w sprzęt multimedialny do nauki. W omawianej kadencji przekazano sprzęt szkole polskiej w Podbrodziu (Litwa). Projekt obejmował również szkolenie dla nauczycieli realizujących nauczanie
 • sfinansowanie szkoleń i spotkań młodzieżowych stypendystki z Argentyny, będącej pod opieką Klubu w ramach programu  długoterminowej rotariańskiej wymiany młodzieżowej
 • ufundowanie uczniowi uzdolnionemu muzycznie udziału w festiwalu „Huygens Festival” w Holandii
 • zakup routerów dla Domu Dziecka w Pęcherach
 • zakup telewizorów do mieszkania przeznaczonego dla wychowanków Domu Dziecka w Pęcherach
 • dofinansowanie projektu RC Warszawa Wilanów, dotyczącego pomocy dla Ugandy

Akcje Klubu Rotary Konstancin związane z pandemią COVID -19:

 • współfinansowanie (wraz z innymi klubami warszawskimi) zakupu dotleniaczy dla szpitala jednoimiennego MSWiA w Warszawie
 • zakup dekontaminatorów dla Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
 • zakup materiałów budowlanych dla Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych dla personelu z oddziału walki z COVID-19

Akcje darowizn rzeczowych od darczyńców:

 • przekazanie żywności pozyskiwanej ze sklepów „Biedronka” do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie oraz Fundacji „Bez Mamy i Taty” z Raszyna
 • przekazanie słodyczy otrzymanych od firmy „Lagardere” do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, Fundacji „Bez Mamy i Taty” z Raszyna oraz do Domu Dziecka w Pęcherach

Akcje mające na celu pozyskanie darczyńców oraz rozpropagowanie idei Rotary:

 • III Rotariańskie Ogrody Sztuki
 • IV Rotariański Bal Charytatywny
 • IV Piknik pod hasłem „Weekend dla Zdrowia” (zorganizowany wspólnie z Radą Seniorów w Konstancinie – Jeziornie)
 • uruchomienie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie punktu wymiany książek „Book Stop”

W czasie kadencji 2019 – 2020 Rotary Klub Konstancin współpracował na zasadach partnerskich z Klubem Rotaract „Victory”, grupującym młodzież rotariańską. Członkowie Rotaract uczestniczyli  we wszystkich akcjach wymienionych powyżej, a niektóre z nich sami inicjowali, jak na przykład akcję przekazywania żywności.

Oba Kluby ściśle współpracowały w akcjach mających na celu pomoc w jak najlepszym zorganizowaniu zdalnego nauczania dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. W czasie największej pandemii wspólnie przeprowadzono dwie bardzo ważne akcje:

 1. „Podziel się laptopem”, w ramach której przekazano dzieciom i młodzieży z Domu Dziecka w Pęcherach 12 laptopów podarowanych przez członków Rotary Klub Konstancin.
 2. „Zdolni Zd@lni”, polegającej na przekazaniu komputerów do wielu szkół w całej Polsce. Sprzęt w głównej mierze przekazała firma Play, a otrzymały go za pośrednictwem szkoły najbardziej potrzebujący uczniowie.

Rotary Klub Konstancin, jako klub sponsorujący, finansował także szkolenia członków zarządu Rotaract „Victory”.
Wartość programów pomocowych (uwzględniając pomoc rzeczową) zrealizowanych przez Rotary Klub Konstancin w kadencji 2019 – 2020 szacuje się na ok. 140 000 złotych.

Prezydentami Rotary Klub Konstancin w omawianej kadencji byli:
Pan Paweł Szwarc (01.07.2019 – 20.11.2019)
Pan Andrzej Tadeusz Cieślawski (21.11.2019 – 30.06.2020)