Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START
Projekt GOOD START

Projekt GOOD START – otwarcie Centrum Edukacji Interaktywnej w świetlicy Oddziału Dziecięcego Szpitala STOCER w Konstancinie

12 marca 2017 Klubowe zwyczaje, Projekty

Szeroko pojęta edukacja, a przede wszystkim edukacja językowa jest w naszym odczuciu najlepszym darem, jakim możemy obdarować młode pokolenie. Najważniejszy jest jednak ‘good start’, czyli dobry początek. To właśnie pierwsze doświadczenia dzieci w nauce wpływają na kształtowanie ich osobowości, na kształtowanie ich nawyków w kształceniu i na późniejsze wybory w dorosłym życiu.

Projekt GOOD START pomaga dzieciom z mniej uprzywilejowanych rodzin, a także dzieciom które np. przebywają w szpitalu poznawać język angielski w miły, radosny i bezstresowy sposób. Sprawia, że dzieci zaczynają fascynować się tym językiem i chcą się go uczyć. Angażuje dzieci nie tylko w interaktywnych zabawach, ale także zachęca do czytania w języku polskim i angielskim.

Świat jest dziś otwarty dla tych, którzy są w stanie się komunikować. Od komunikacji między narodami zależy pokój na świecie, dlatego tak ważne jest to, aby ludzie potrafili mówić ‘wspólnym’ językiem, jakim niewątpliwie jest dziś język angielski.

W ramach projektu GOOD START stworzono już w Polsce ponad 20 Centrów Edukacji Interaktywnej, które wyposażone są w sprzęt taki jak tablica multimedialna, rzutnik, komputer i w specjalne oprogramowanie umożliwiające naukę angielskiego poprzez zabawę, bez konieczności zaangażowania nauczyciela angielskiego. Pomysłodawczynią i autorką programu nauczania do projektu GOOD START jest Anna Wieczorek z Klubu Rotary Warszawa City.

Takie centra powstały w domach kultury, świetlicach socjoterapeutycznych, szpitalach i domach dziecka, W Konstancinie dzięki Rotary obie świetlice socjoterapeutyczne posiadają to wyposażenie. Taki sprzęt Rotary podarowało również szkole polskiej w Nowej Wilejce, mieście partnerskim Konstancina.

Z funduszy, przekazanych przez p. Jerzego Staraka, powstało Centrum Edukacji Interaktywnej w świetlicy Oddziału Dziecięcego Szpitala STOCER w Konstancinie.