Międzyklubowe spotkanie rotarian Lwów – Konstancin

6 maja br. mieliśmy przyjemność gościć na spotkaniu członków ukraińskiego klubu Rotary Lwów Centrum. Prezydent lwowskiego kubu Włodzimierz Herych wygłosił ciekawy wykład na temat wielowiekowego dziedzictwa Polski na terenach Ukrainy. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie fakty z historii dotyczące króla Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego oraz wybitnej postaci okresu renesansu Jana Zamoyskiego.

Takie spotkania jak dzisiejsze, pomimo że odbywają się z racji pandemii tylko online, dają duże możliwości kontaktów i nawiązywania ścisłej współpracy ponad fizycznymi granicami. Służą podejmowaniu wspólnych projektów pomocowych, na które zawsze z radością czekają wdzięczni beneficjenci.

Serdecznie dziękujemy Klubowi Rotary Lwów Centrum za przyjęcie zaproszenia i oprawę merytoryczną spotkania.