Czarter Klubu Warszawa Konstancin

24 czerwca 2016 r. to ważna data dla całej społeczności rotariańskiej. Gdy powstaje nowy Klub, to znak, że ROTARY się rozwija, skupia nowe osoby, wzmacnia siłę swojego działania, swojej służby na rzecz innych. To swoiste potwierdzenie konieczności i sensu istnienia Organizacji, która przyciąga nowych członków, decydujących się na poświęcenie czasu, sił i środków dla poprawy jakości życia potrzebujących.

W upalny, piątkowy wieczór eleganckie wnętrza Konstancińskiego Domu Kultury „Hugonówka” gościły znamienite grono wyjątkowych osób. W urokliwym otoczeniu konstancińskiego Parku Zdrojowego rozpoczął się uroczysty Charter Klubu Rotary Warszawa Konstancin, a po czerwonym dywanie tłumnie nadciągali pierwsi uczestnicy Uroczystości. W Sali Kinowej gości powitał Andrzej Cieślawski, Przedstawiciel Gubernatora do tworzenia Klubu Rotary Warszawa Konstancin. To pod Jego baczną opieką toczyła się cała procedura związana z powstaniem nowego Klubu i to on rozpoczął ten wyjątkowy Wieczór.

Wśród zebranych byli m.in.: Gubernator Dystryktu 2230 Barbara Pawlisz, Past Gubernator 2001/2002 i obecnie Prezydent ICC Rady Komitetów Międzykrajowych Andrzej Ludek, Past Gubernator 2008/2009 i 2009/2010 Tadeusz Płuziński, Trener Dystryktu Ewa Radomińska, Przewodn. Kom.d/s organizacji konwencji Rotary w Warszawie Mark Krawczyński, Przewodniczący Podkomisji ds. Zarzadzania Grantami Mieczysław Maciążek, Asystent Gubernatora Polska płn/zach  Aleksander Szwarc, Przewodniczący Komitetu Polska-Niemcy Eugeniusz Gorczyca, Asystent Gubernatora 2016/2017 Janusz Koziński.

Zebranych powitała także Prezydent Charterowa Klubu Sylwia Mażulis, wyrażając dumę, iż może znaleźć się w tym miejscu, w takim charakterze i że może stanowić część ważnej społeczności, służąc innym ponad własną korzyść.

Gospodarze Wieczoru zaprosili na scenę obecną na uroczystości Gubernator Dystryktu Barbarę Pawlisz. To dzięki Jej wsparciu, życzliwości i przychylności mógł powstać w szybkim tempie nowy Klub, wpisując się w rekordową ilość Klubów otwartych podczas gubernatorskiej służby Barbary.

Kończąca kadencję Gubernator przywołała motto roku 2016 o byciu darem dla świata i życzyła zebranym, by byli jak najlepszym darem dla społeczności zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.

Zakończeniem krótkiego wystąpienia Gubernator było przekazanie Prezydent Sylwii Mażulis Karty Czarterowej. To moment oficjalnie potwierdzający ustanowienie nowego Klubu i zebrani przywitali go gromkimi brawami. Na scenę zostali zaproszeni wszyscy obecni Członkowie RC Warszawa Konstancin, by z rąk Gubernator otrzymać znaczki rotariańskie.

Klubem sponsorującym czarter nowego Klubu był jeden z najznamienitszych Klubów w Polsce – Klub Rotary Warszawa City. To w ogniu działań tego Klubu wykuły się  pasja, pomysły i chęć służby większości Grupy Założycielskiej RC Warszawa Konstancin. W swoim wystąpieniu Prezydent Czarterowy Sylwia Mażulis publicznie i z pełnym przekonaniem zadeklarowała wolę szczególnej, bliskiej i owocnej współpracy pomiędzy obydwoma Klubami. Wyraziła też przekonanie, iż będzie to z wielką korzyścią dla społeczności Rotary.

Nadszedł moment, w którym Andrzej Cieślawski zaprosił na scenę Prezydenta RC Warszawa City Mariana Karolczaka, który uroczyście przekazał nowej Prezydent insygnia klubowe. Otrzymanie łańcucha oraz dzwonu to moment szczególnie podniosły, podkreślający funkcję Prezydenta Charterowego. Sylwia Mażulis wygłosiła krótką prezentację, dziękując zebranym za obecność i opowiadając o projektach klubowych. Nadmieniła, iż dochód z uroczystości zostanie przekazany na sfinansowanie projektu „Zatrzymaj się – poczytaj” oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Słowa najserdeczniejszego podziękowania Prezydent Charterowa RC Warszawa Konstancin skierowała do Przedstawicieli wszystkich innych Klubów, których Członkowie tłumnie zjechali, by świętować historyczny moment. Podkreśliła, iż obecność zebranych jest dla Klubu niezmiernie ważna i jest postrzegana jako dowód wyjątkowej sympatii. Listy gratulacyjne, często wraz z proporczykami klubowymi i innymi prezentami przekazali w krótkich wystąpieniach obecni na Sali Przedstawiciele Klubów.

Jednym z oficjalnych momentów Wieczoru było także przekazanie służby przez Mariana Karolczaka nowemu Prezydentowi RC Warszawa City na kadencję 2016/2017 Weail’owi Suleimanowi. Takie wydarzenia to zawsze przypomnienie o historycznej ciągłości organizacji i niezmiennym protokole.

Na scenie wystąpił także Prezes Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. Stan Borkowski, który wśród zebranych wylosował wartościowy voucher do zrealizowania w obiekcie Centrum Hydroterapii Eva Park Life&Spa. Eva Park to siedziba cotygodniowych, klubowych spotkań RC Warszawa Konstancin, gdzie uzdrowiskowy klimat i zielone otoczenie sprzyjają wyjątkowej kreatywności i pomysłowości.

Kończąc tę część Wieczoru Prezydent Charterowa Sylwia Mażulis podziękowała za wszystkie dobre słowa, które usłyszeli członkowie Klubu i za wszystkie życzenia pomyślności, które są dla nowych Rotarian dodatkowym motywatorem do jeszcze lepszego realizowania misji Rotary. Pierwszym uderzeniem w dzwon klubowy oznajmiła zakończenie oficjalnej części uroczystości i zaprosiła zebranych na wyjątkowy koncert muzyczny.

Przed zebranymi wystąpili uznani Anna Kuczok i Patryk Rogoziński, prezentując olśniewające możliwości wiolonczeli w utworach zarówno klasycznych, jak i popkulturowych. Koncert zachwycił zgromadzonych, a dowodem na to były wielkie brawa i oczekiwanie na bisy! Gdy wybrzmiały ostatnie nuty bisowanego utworu, Prowadzący Wieczór zaprosili zebranych na przyjęcie koktajlowe oraz ponownie zachęcili do zakupu losów w loterii fantowej, przypominając o charytatywnym charakterze całego wydarzenia.

Na piętrze „Hugonówki” na zebranych czekał szampan z truskawkami oraz elegancki catering, który skłaniał do snucia rozmów kuluarowych i wspólnego przeżywania tego wyjątkowego Wydarzenia.

Wieczór upływał w serdecznej atmosferze, a gwar i dźwięki jazzbandu płynęły z rozświetlonych okien pięknej konstancińskiej willi, niosąc wieść o powstaniu nowego, już prężnie działającego Klubu Warszawa Konstancin.

tekst relacji: Dobrochna Frąc