116. rocznica Rotary International (1905 – 2021)

23 lutego 2021 r. Rotary International świętuje swoje urodziny. Tego dnia w 1905 r. w hotelowym pokoju w Chicago Paul Harris oraz Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey spotkali się, aby omówić pomysł założenia klubu. Zostało to zapisane jako pierwsze spotkanie klubu Rotary.

W krótkim czasie grupa ta postawiła sobie jednak nowy cel działania – poprawę życia w mieście, a następnie na całym świecie. Od 1905 roku świat bardzo się zmienił. Jednak wartości, które połączyły Paula Harrisa i jego przyjaciół 116 lat temu: niesienie pomocy, utrzymanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, służba społeczności, propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju – przetrwały i przyciągnęły miliony członków.

Dzisiaj Rotarianie w każdej części świata są zaangażowani w służbę i stawiają czoła wyzwaniom w swoich społecznościach poprawiając jakość życia i zapewniając tym samym pomoc, ulgę i nadzieję milionom ludzi na całym świecie.

Jak napisał w swoim liście do Rotarian Prezydent Rotary International Holger Knaack:

Przetrwaliśmy już 116 lat dzięki naszym silnym wartościom etycznym, pasji dla motta „Służba innym ponad korzyść własną” oraz wyjątkowemu podejściu do kwestii rozwiązywania problemów. Jedną z naszych największych zalet jest sposób, w jaki docieramy do lokalnych społeczności ponad wszelkimi podziałami – narodowymi, etnicznymi, religijnymi czy politycznymi – i jesteśmy w stanie zjednoczyć je w niesieniu pomocy bliźnim. Pamiętajmy o tym, jak od samego początku Rotary otwiera możliwości w zakresie promowania pokoju, tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

Źródło: Rotary Dystrykt 2231
Fot. z arch. Rotary International