Rotary Wymiana Młodzieży

Co to jest wymiana młodzieży?

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Programy Rotary Youth Exchange (RYE) dają możliwość wielu tysiącom młodych ludzi z całego świata doświadczenia, jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i wspólpracy

Program oferuje wiele korzyści młodym uczestnikom, rodzinom przyjmującym młodzież, opiekunom oraz całym społecznościom. Dzięki programom wymiany uczniowie i studenci mogą osobiście zakosztować życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Logo Rotary Youth Exchange

Historia

Wymianę młodzieży zainicjowały kluby europejskie w latach 20. ubiegłego wieku. Wymiana rozwijała się aż do II wojny światowej i została wznowiona po 1946 r. Roczna wymiana długoterminowa zyskała na popularności w latach 50. ubiegłego wieku i stała się podstawowym filarem programu RYE. Zarząd Rotary International (RI) zgodził się w 1972 roku zalecić klubom na całym świecie prowadzenie wymiany młodzieży jako działalności o ogromnej wartości i znaczeniu. W chwili obecnej ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się każdego roku do ponad 80 krajów w ramach długoterminowego programu wymiany (Long Term RYEP).

Rodzaje wymiany

Rotary Youth Exchange oferuje trzy rodzaje programów wymiany:

  • Wymiana długoterminowa (Long Term – LT).Wymiana ta trwa zwykle jeden rok, podczas którego uczeń jest przyjmowany przez kilka rodzin w danym kraju i jest zobowiązany uczęszczać do szkoły. Okres wymiany długoterminowej może obejmować część lub całość wakacji poprzedzających lub następujących po roku szkolnym. Ten rodzaj wymiany dostępny jest dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat.
  • Wymiana krótkoterminowa (Short Term – ST). Czas trwania wymiany od kilku dni do kilku tygodni. Program jest realizowany głównie w okresie wakacyjnym i nie ma aspektu edukacyjnego. Wymiana krótkoterminowa polega najczęściej na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące, ale może polegać również na uczestnictwie w obozach młodzieżowych i wycieczkach, organizowanych dla młodzieży z wielu krajów.
  • Wymiana New Generation (NG).Program ten, dostępny dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, obejmuje wymiany krótkoterminowe, trwające od 3 do 6 tygodni, może zawierać elementy edukacyjne (wyjazdy specjalistyczne i staże).

Elastyczność programów Rotary Youth Exchange (RYE) pozwala objąć nimi wielu młodych ludzi. Wymiany ST i NG organizowane są różnie w poszczególnych dystryktach. Z tego też względu większość informacji zawartych w niniejszym opracowaniu dotyczyć będzie programu wymiany długoterminowej.

Poszczególne dystrykty i multidystrykty mogą rozwijać swoje własne zasady i wytyczne pod warunkiem, że będą one zgodne z ustaleniami zarządu Rotary International (RI) – Rotary Code of Policies. Article 41.060 Youth Exchange.

Rotary Wymiana Młodzieży

Sponsorzy