Międzynarodowa społeczność Rotary systematycznie się powiększa

13 stycznia 2022 Spotkania klubowe, Uncategorized

Na spotkaniu klubowym w dniu 13.01.2022 w szeregi naszego Klubu przyjęty został Bartosz Wiśniakowski, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa Wilanów i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wprowadzającym Bartka do klubu był Past Prezydent Andrzej Cieślawski. Kandydatura Bartosza została jednogłośnie zaakceptowana przez wszystkich pozostałych członków Klubu Rotary Warszawa Konstancin. W czasie tradycyjnej uroczystości wpięcia znaczka rotariańskiego Bartek nie tylko zadeklarował aktywne uczestnictwo w realizacji statutowych działań klubu, ale przekazał również 30 zaproszeń dla dzieci z Zespołu Domów Dziecka w Pęcherach na pokazy iluminacji w ramach Ogrodów Światła w Wilanowie.
Życzymy Bartkowi wiele satysfakcji w jego działalności rotariańskiej.

Na tym samym spotkaniu omówiono plany projektów klubowych na pierwsze półrocze 2022 roku.

Niepewność związana z pandemią COVID-19 powoduje, że niestety Klub jest zmuszony zrezygnować z organizacji tradycyjnego balu karnawałowego. Niemniej jednak chce wspólnie z Klubem Rotary Warszawa Fryderyk Chopin przeprowadzić drugą edycję fundowania stypendiów dla rozwijania pasji wybitnie uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Liczba przyznawanych stypendiów zależy od wielkości środków, jakie uda się zgromadzić. Dlatego członkowie Klubu będą starali się pozyskać dodatkowych sponsorów na ten cel.

Również z Klubem Rotary Warszawa Fryderyk Chopin Klub nasz zamierza  zakupić mikrobus dla Zespołu Domów Dziecka w Pęcherach. Na wiosnę planowane są wspólne akcje dla pozyskania funduszy na ten cel.

Klub planuje zorganizować Piknik Rotariański oraz koncert połączony ze zbiórką pieniędzy na te projekty.

Ponadto w pierwszej połowie 2022 roku chcemy zacieśnić kontakty międzynarodowe z klubami z Francji, Holandii, Litwy i Ukrainy. Mamy nadzieję na osobiste spotkania z członkami tych klubów, ale czas i sytuacja pandemiczna pokażą, czy stanie się to możliwe.
Trzymajmy kciuki za realizację tych projektów.